bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

10.11.2020

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT
pochodzący z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 i współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Dofinansowanie projektu: 84 406,10 złotych
Cel projektu: wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domu, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu
Wyniki: uzyskanie przez personel medyczny domu dodatkowego wynagrodzenie za pracę w okresie Covid-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwo pracy dla pracowników

Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 10.11.2020

Dokument oglądany razy: 2242
« inne aktualności