bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz”
im. Jana Pawła II
ul. Krzemieniecka 7/9
94-017 Łódź
tel. (42) 686 06 49
fax (42) 686 00 10
e-mail: sekreatriat@dpswlokniarzlodz.pl
strona: www.dpswlokniarzlodz.pl

O nas

Dom położony jest niedaleko centrum, sąsiaduje z dużym kompleksem leśno-parkowym zwanym ,,Parkiem na Zdrowiu” , będącym w Europie największym rezerwatem przyrody znajdującym się w centrum miasta.
Placówka dysponuje 89 pokojami jednoosobowymi i 13 pokojami dwuosobowymi - łącznie dla 115 osób. Pawilony mieszkalne ( A, B, C, D, E) połączone z budynkiem administracyjno-socjalnym znajdują się na terenie parku. Takie umiejscowienie pokoi mieszkalnych daje poczucie dużego relaksu z dala od wielkomiejskich hałasów.
Placówka przeznaczona jest dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych, zapewniając im godne warunki mieszkaniowe oraz opiekę i zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych.
W ramach działalności Domu mieszkańcy korzystają z usług medycznych( świadczenia POZ), usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i terapii zajęciowej. Każdy z pensjonariuszy może skorzystać z Kaplicy i z usług punktu bibliotecznego, który znajduje się na terenie placówki. Do swojej dyspozycji mieszkańcy mają kawiarnię, salę telewizyjną i salę konferencyjną, gdzie organizowane są imprezy okolicznościowe.


Opieka
Nad dobrym samopoczuciem , zdrowiem oraz bezpieczeństwem Seniorów czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel. Zespół pielęgniarek i opiekunów zapewnia mieszkańcom całodobową , kompleksową opiekę.
Posiadamy profesjonalnie wyposażone gabinety medycznej pomocy doraźnej oraz monitorowana izolatkę. Wszyscy mieszkańcy są pod opieką lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów.

Terapia
Pobyt w naszym domu i uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz rekreacyjno-rozrywkowych umożliwiają mieszkańcom poszerzanie kontaktów z otoczeniem.
Organizując różne formy zajęć, wspieramy naszych Podopiecznych w rozwijaniu ich zainteresowań i motywujmy do twórczej aktywności.
W ramach organizowania czasu wolnego mieszkańcy mają bogaty wybór form terapii zajęciowej: kinezyterapia, muzykoterapia i zajęcia artystyczne, zajęcia rekreacyjne, gimnastyka umysłu, arteterapia.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II powinna:

  1. Skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca pobytu pracownikiem socjalnym MOPS, który pomoże skompletować dokumenty.
  2. Następnie MOPS wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
  3. Pobyt w domu jest odpłatny.
  4. Opłatę za DPS wnosi osoba zainteresowana , ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w DPS ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II mogą uzyskać informację u pracownika socjalnego pod numerem tel. (42)686 00 10 wew. 26

Aktualności

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

13.09.2021

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

22.07.2021

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

10.11.2020

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANT

08.10.2020

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, informuje że otrzymał GRANTOpublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 29.12.2020
Podpisał: Robert Zemła
Dokument z dnia: 17.08.2020
Dokument oglądany razy: 42 141